<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.pomoc.yoyo.pl">http://www.pomoc.yoyo.pl</a> </center>